..................................................................................................................................................... "M'exalta lo nou i m'enamora el vell" J.V. Foix (Sol i de dol)

Rubinencs amb Joguines


Petit Text Explicatiu....

Fotografies:
Arxiu Can Xercavins, Isidre Forés, Familia Porras, Familia Carrera, Familia Torra, Familia Comellas, Familia Arnau (Kapi), ...